تمام مراحل رنگ کاری پودری الکترواستاتیک

قیمت: 12000 تومان

این محصول شما را با نحوه کارکرد رنگ پودری الکترواستاتیک و مزایا و معایب آن آشنا میکند و تمام قسمت های مربوط به دستگاه آلات مرتبط را ریز به ریز شرح میدهد

فایل وورد 51 صفحه ای

فهرست عناوین


بخش اول : 


  رنگ پودری الکترواستاتیک


  مزایای رنگ پودری


  ایرادات احتمالی رنگها


بخش دوم :


 قسمت های رنگ کاری


بخش سوم :


تحویل اجناس


 ایرادات احتمالی


 قسمت شستشو


حوضچه 1


زنگبر 


حوضچ 2


حوضچه 3


مطالبی در مورد فسفاته آهن


حوضچه 4 


ایرادات احتمالی حوضچه ها


درجه حرارت حوضچه ها


تأسیسات شستشو


جدول سرویس و نگهداری تأ


شارژ مواد و آب حوضچه ها


نحوه شستشوی قطعات


فرم سرویس و نگهداری جرثقیل سقفی


بخش چهارم : 


قسمت دستگاه خشک کن


تأسیسات خشک کن


قسمت آویز قطعات


ابزار قسمت آویز


نکات مهم ریل ها


سرویس و نگهداری ابزار


عدم ارت مناسب


قسمت تمیز کاری


ایرادات احتمالی 


بخش پنجم : 


قسمت کابین


تعویض خط رنگ


سرویس و نگهداری کابین


قسمت پاشش رنگ


ایرادات احتمالی پاشش رنگ


سیالیت ضعیف پودر


خروج نامناسب از تفنگ پاشش


پوشش نامناسب


چسبندگی و خواص مکانیکی ضعیف


خواص خوردگی ضعیف


تغییر براقیت در پوششهای پودری


قطعات تشکیل دهنده دستگاه


فرم سرویس و نگهداری دستگاه پاشش 


تمیز کاری


نحوه تعویض رنگ


موارد ایمنی


توضیح کلیدها و ولومها  


تپانچه پاشش رنگ


چرا دستگاهای رنگ پودری قسمت های کنج را به خوبی


پدیده یون برگشتی


نحوه تمیز کاری و نگهداری گان پاشش


بخش ششم : 


قسمت دستگاه مکش


 نحوه پاک سازی دستگاه های مکش


 فرم سرویس و نگهداری


قسمت هواکش محیط


بخش هفتم : 


قسمت کوره


نکات و ایرادات احتمالی


تفاوت کوره رنگهای پودری با رنگهای حللال چیست ؟ 


تأسیسات کوره


فرم سرویس و نگهداری تأسیسات کوره


فرم روزانه خط رنگ


فرم سرویس و نگهداری کل رنگ کاری

خرید        سوال از فروشنده