اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر آسیب های روانی(استرس، اضطراب و افسردگی) وکیفیت زندگی بیم

دانلود فایل کامل اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر آسیب های روانی(استرس، اضطراب و افسردگی) وکیفیت زندگی بیم در قالب فایل word و متشکل از 13صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مهارت های حرفه ای عمومی واختصا ص معلمان درس ریاضی مقطع راهنمایی شهرستان دورود

دانلود فایل کامل بررسی مهارت های حرفه ای عمومی واختصا ص معلمان درس ریاضی مقطع راهنمایی شهرستان دورود در قالب فایل word و متشکل از 16 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ی شیوه های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی مادران دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی

دانلود فایل کامل مقایسه ی شیوه های فرزندپروری و تیپ های شخصیتی مادران دارای کودکان مبتلا به بیش فعالی در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین عوامل مؤثر برخودباوری تحصیلی دانش آموزان به منظورارائه یک مدل مناسب (مورد مطالعه؛

دانلود فایل کامل تعیین عوامل مؤثر برخودباوری تحصیلی دانش آموزان به منظورارائه یک مدل مناسب در قالب فایل word و متشکل از 13 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر فنون ساختاری سبک مینوچین بر رضایت زناشویی و رضایت از زن

دانلود فایل کامل مروری بر آزمایش نرم افزار تلفن همراه در محیط ابری در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش آموزش مستمر در مفاهیم توسعه پایدار

دانلود فایل کامل نقش آموزش مستمر در مفاهیم توسعه پایدار در قالب فایل word و متشکل از 8صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل مقبولیت و محبوبیت معلم در متون اسلامی

دانلود فایل کامل بررسی عوامل مقبولیت و محبوبیت معلم در متون اسلامی در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین، هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس شهرستان نقده

دانلود فایل کامل بررسی رابطه بین، هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض مدیران در مدارس شهرستان نقده در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خودپنداره تحصیلی

دانلود فایل کامل خودپنداره تحصیلی در قالب فایل word و متشکل از 5 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم اصفهان

دانلود فایل کامل اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم اصفهان در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی در شهر یزد

دانلود فایل کامل بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق عاطفی در شهر یزد در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 5,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش

دانلود فایل کامل پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل