دانلود بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)؛ چکیده: تحقیق حاضر تحت عنوان " شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران " جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به...

قیمت : 19,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل