مقاله رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

مقاله رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند

مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با نگاهی به شناسایی اقدامات مناسب حاکمیت شرکتی در هند

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نمایشگاه، فروشگاه ومرکز خدماتی ایران خودرو

پایان نامه نمایشگاه، فروشگاه ومرکز خدماتی ایران خودرو هدف از تدوین این ضوابط، تعیین حداقل سطح کمی و کیفی فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و ضوابط حاکم بر عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو، نمایندگی رسمی، تعمیرگاههای مجاز و عاملیتهای مجاز آنان جهت ارائه خدمات پس از فروش مناسب می باشد تا رضایت مشتریان ر

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط بین سبک¬های هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطه¬ای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان

این پایان نامه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوشته شده است. همچنین این فایل آماده پرینت می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت

پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تادائو آندو و بررسی آثار تادائو آندو

پاورپوینت تادائو آندو و بررسی آثار تادائو آندو

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آندره گدار و بررسی آثار او

پاورپوینت آندره گدار و بررسی آثار او

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آرتا ایسوزاکی

پاورپوینت آرتا ایسوزاکی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیلیپ جانسون و نوع سبک معماری و آثار فیلیپ جانسون

پاورپوینت فیلیپ جانسون و نوع سبک معماری و آثار فیلیپ جانسون

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رضا شاه از آغاز تا پایان

پاورپوینت رضا شاه از آغاز تا پایان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اسطوره شناسی و معرفی رستم

مقاله اسطوره شناسی و معرفی رستم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل