ادبیات نظری تحقیق توجه و درمان اختلال کم توجهی (فصل دوم پایان نامه)

توجه به معنای پردازش اطلاعات تعریف می شود که این پردازش یا داخلی (حافظه و دانش) یا خارجی (حوادث و مناظر بینایی) عنوان می گردد (وان دی ، هِسکِز ، گیلِن ، 1997). پاشلر (1998) فراخنای توجه را چنین تعریف می کند که: فراخنای توجه یک واقعیت است که از طریق آن برخی محرک های دریافتی را بیش از سایرین....

قیمت : 14,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیاز سنجی آموزشی (فصل 2)

امروزه آموزش و بهسازی و توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های دست یابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغییر قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی مدیریت فرهنگ سازمانی (فصل دوم)

در گذشته ی نه چندان دور، مدیران در سازمان ها، ادارات وسرپرستی ها به شش عامل مؤثّر در بهره وری توجّه داشتند . این عوامل عبارت اند از :1- نیروی کار،2- سرمایه، 3-تکنولوژی، 4- مواد اولیه ،5- تولید، 6- بازار و مهارت مدیریّتی.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی فرهنگ سازمانی (فصل 2 پایان نامه)

ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺑﺎﺷـﮕﺎه، ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و همچنین ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ اداری ازﺟﻤﻠﻪ ی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ وارد ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ آداب ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن در آن ﺳﺎزﻣﺎن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات تحقیق و پیشینه شادکامی و شادمانی (فصل 2)

شادکامی و شادمانی، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز اندیشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اگیکور به آن پرداخته اند. ارسطو دست کم به سه نوع شادمانی معتقد است؛ در پایین ترین سطح، عقیدۀ مردم عادی است که شادمانی را معادل موفقیت و کامیابی می دانند و در سطح بالاتر از آن، شادمانی مورد نظر ارسطو یا شادمانی ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی شرکتهای تامین سرمایه

پاورپوینت ارائه درس در سطح کارشناسی ارشد مدیریت مالی،شرکتهای تأمین سرمایه فعالیت های متنوع و متعددی را انجام می دهند. به طور کلی درآمدهای عمده این شرکتها در دنیا عبارتند از: 1. درآمد تعهد پذیره نویسی یا کارمزد تعهد پذیره نویسی 2. درآمدهای مربوط به خدمات مشاوره عرضه و پذیرش....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سبدگردانی

پاورپوینت ارائه درس در سطح کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، سبدگردان نهاد مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران می باشد که به منظور جذب سرمایه سرمایه گذاران کلان برای هر یک سبد اختصاصی تشکیل داده و با توجه به مزایایی که بر سایر نهادهای مالی در این زمینه دارد در زمان بسیار کوتاهی موفق شده جای خود را در ....

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی لیزینگ و شرکتهای لیزینگ

پاورپوینت ارائه درس در سطح کارشناسی ارشد مدیریت مالی، نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادى کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیرى که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به جاى گذاشته، موجب گردیده است ...

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ازدواج سفید (32 اسلاید)

پاورپوینت ارائه درس رشته علوم اجتماعی با موضوع ازدواج سفید، ازدواج برای غربی ها رابطه ای خصوصی و شخصی است. ولی وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه میشوند، به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود....

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی شرکتهای خانوادگی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکتها و شرکتهای غیرخانوادگی

مقاله رشته مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، چکیده در این تحقیق ، مالکیت خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیرخانوادگی است....

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تورم در جامعه ایران

پروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته های اقتصاد، مدیریت و ...،کلمه تورم برای اولین بار در قرن نوزدهم به کار رفت. این کلمه در آن زمان به معنی انتشار بیش از حد اسکناس برای تامین هزینه های جنگ استعمال می شد. در گذشته به دلیل استفاده از سیستم استاندارد طلا در معاملات روزمره، قیمت اجناس نسبتا ثابت ....

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه دولت الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ کارشنانی رشته کامپیوتر (گرایش مهندسی نرم افزار)، مقدمه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک تکنولوژی فراگیر بر ابعاد مختلف زندگی ما تأثیر گذاشته و تنوع دامنة تغییرات ناشی از آن بر الگوهای زندگی، آموزش، مدیریت، کسب و کار، حمل و نقل، تفریحات و سرگرمی و دولت را در بر گرفته است....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل